دانلود فایل(طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری)

پایان نامه ,پروژه,انبارداری,انبارگردانی,شرکت نگین تاکطراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری|40060981|bzu40060981|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده

شرکت نگین تاک آذربایجان شرقی دارای انبار مختلف برای نگه داری مواد اولیه می باشد که در هر انبار موادی که وارد انبار شده است در ان جا نگه داری می شود. این شرکت فعالیت های خود را در قالب تولید مواد از انبار به خط تولید و در نتیجه تولید یک محصول نهایی انجام می دهد. در شرکت موادی که فرایند تولید را طی کنند یک محصول جدید به دست می آید که می تواند ان را صادر و وارد کرد. انبارهای کارخانه دارای سیستم های تهویه مناسب بوده و هر انبار به صورت جداگانه و مجزا مربوط به مواد خاصی می باشد و از دسترس افراد متفرقه به داخل انبار جلوگیری به عمل می آید.

کلیده واژه: شرکت نگین تاک، انبارداری، انبارگردانی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

مقدمه .................................................................................................................................. 1

کلیات .................................................................................................................................. 2

تعریف انبار........................................................................................................................... 3

جایگاه انبار .......................................................................................................................... 3

اهداف و وظایف انبارها.......................................................................................................... 3

انواع انبار ............................................................................................................................. 4

اهمیت و ضرورت ................................................................................................................ 5

وظایف انباردار ..................................................................................................................... 6

انواع موجودی های انبار ........................................................................................................ 7

سازمان انبار .......................................................................................................................... 8

کالاهای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی..................................................................... 10

تحویل کالا به انبار................................................................................................................ 11

تعریف طبقه‌بندی و نكات مهم در اجرای آن........................................................................... 11

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه‌بندی....................................................................... 12

انواع طبقه‌بندی كردن كالاها.................................................................................................... 12

فصل دوم: کلیات کدگذاری کالا

کلیات کدگذاری .................................................................................................................. 15

بارکد .................................................................................................................................. 15

روش های کدگذاری ............................................................................................................ 17

تعداد نسخ فرم گزارش موجودی............................................................................................ 18

اصول ایمنی و حفاظت انبار................................................................................................... 28

انبارگردانی........................................................................................................................... 29

نقش انباردار در انبارگردانی................................................................................................... 29

بررسی موجودیها و تعیین بهاء آن ها در انبار........................................................................... 31

نقطه سفارش و میزان سفارش................................................................................................ 32

میزان حداقل موجودی و ذخیره­ی احتیاطی.............................................................................. 33

میزان حداکثر موجودی.......................................................................................................... 33

متوسط موجودی................................................................................................................... 34

هزینه های انبارداری.............................................................................................................. 34

کنترل مورد نیاز در هنگام خرید کالا از فروشنده....................................................................... 36

مجوزهای لازم برای دریافت کالا از انبار................................................................................. 36

موارد خاص در مورد خروج کالا............................................................................................ 36

فصل سوم: معایب و مزایای سیستم انبارداری، نتیجه گیری و پیشنهادات

مزایا.................................................................................................................................... 39

معایب ................................................................................................................................ 40

نتیجه گیری.......................................................................................................................... 41

پیشنهاد برای بهبود سیستم انبارداری....................................................................................... 43

منابع ................................................................................................................................... 44

فهرست نمودار

نمودار (1-1): ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها.................................................. 8

نمودار (1-2): موقعیت سازمانی انبار در یک واحد تولیدی........................................................ 9

نمودار (2-1): تصاویر انواع بارکد.......................................................................................... 16

نمودار (2-2): فرایند انبارگردانی ........................................................................................... 30

فهرست جداول

جدول (2-1): فرم گزارش موجودی انبار................................................................................ 19

جدول (2-2): فرم درخواست کالا از انبار............................................................................... 20

جدول (2-3): فرم درخواست خرید....................................................................................... 21

جدول (2-4): فرم رسید انبار مستقیم...................................................................................... 22

جدول (2-5): فرم برگشت کالا به انبار................................................................................... 23

جدول (2-6): فرم انتقال کالا بین انبارها.................................................................................. 24

جدول (2-7): فرم کاردکس انبار............................................................................................ 25

جدول (2-8) نمونه فرم شمارش............................................................................................ 26

جدول (2-9): فرم صورت انبارگردانی انبار............................................................................. 27


مطالب دیگر:
🔗ضرب جلسه 12🔗ضرب دو عدد دو رقمی🔗ضرب عدد در کسر🔗ضرب عددهای مخلوط🔗ضرب عددهای یک رقمی جلسه 13🔗ضرب کسر جلسه هفتم🔗ضرب و تقسیم جلسه چهارم🔗ضرب و تقسیم کسر🔗ضرب و تقسیم کسرها🔗ضمایر موصولی🔗ضمیر ملکی🔗طیف اتم ها🔗عبارت های جبری جلسه پنجم🔗عبارت های جبری🔗عجایب صنع حق تعالی🔗عدد تقریبی🔗عدد نویسی جلسه اول🔗عدد های صحیح جلسه دوم🔗عددهای صحیح🔗عربی 2 درس اول🔗عربی 2 درس دوم🔗عربی 2 درس سوم🔗عربی 2🔗عربی چهارم انسانی درس دوم🔗عربی چهرم درس پنجم